31 lipca 2020

Hummer Club Poland & Polska Fundacja Morsów „Lech-Mors”

W dniu 30 lipca br. Polska Fundacja Morsów przystąpiła do HUMMER Club Poland, którego prezesem jest Łukasz Kaczmarek.

Nawiązując ścisłą współpracę, Prezes Hummer Club Poland wyraził chęć przystąpienia do Fundacji wraz z uczestniczeniem od nowego sezonu morsowania 2020/21 w niedzielnych treningach morsów.Przystąpienie Fundacji do HUMMER Poland Club podyktowane byłowielkim zamiłowaniem Lecha Bednarka z Polskiej Fundacji Morsów (posiadacza auta Hummer H2) do samochodów tej klasy.

W trakcie spotkania z prezesem Łukaszem Kaczmarkiem zostaliśmy zaproszeni w dniach 30-31.07 i 01.08.2020 do Mikoszewa na zlot właścicieli pojazdów amerykańskich:
I AMCARs RIVER BANK MIKOSZEWO w malowniczym miejscu nad Wisłą w pobliżu ujścia do morza.
Więcej o wydarzeniu:
https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/639399/amcars-river-bank-mikoszewo-pom22